Консултация на Фондация Уикимедия за стратегията през 2016 година

Wikimedia Foundation | CC-BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons

Дойде време и за новия стратегически план за развитието на Уикипедия и сродните ѝ проекти. В тази връзка Фондация „Уикимедия“ провокира международна дискусия за плана за развитие на Уикипедия. Накратко ще ви представим какъв бе той досега, кой взима решенията, както и как може да участвате в дискусиите, в които да споделите и Вашето мнение.

Фондация Уикимедия е неправителствена благотворителна организация, базирана в САЩ, която поддържа и управлява важни проекти за разпространение на знание каквато е Уикипедия. Подпомагайки в работата им хиляди самоотвержени доброволци, редактори и читатели, Фондацията непрекъснато се стреми да развива своите проекти и да разширява глобалния им обхват, така че в света да съществува и да може да бъде споделяно свободно образователно съдържание на много езици.

През 2015 г. Фондацията проучваше как да приоритизира дейността си, за да осигури възможно най-голяма подкрепа на целите на движението, които бяха заложени, но все още недостигнати в стратегическия план за 2010–2015 г.

Кои бяха важните теми, идентифицирани при консултацията през 2015 г.:

  1. Мобилни устройства и приложения: Свързаните с тази тема коментари разкриха възможност за подобряване на съществуващите мобилни възможности както за редактори, така и за читатели.
  2. Редактиране и сътрудничество: В тази връзка беше идентифицирано желание за опростяване на редактирането, както и идеи за подобряване на сътрудничеството между редакторите, предложения за инструменти за редактиране, и предложения за системи за рейтинг на редакторите.
  3. Обратна връзка от Фондация Уикимедия: Този аспект се фокусира върху връзката между Фондация Уикимедия и доброволческата общност и включва предложения за това, как Фондацията може да промени своите практики и приоритети, за да са в съответствие с общността.
  4. Качество на съдържанието: Коментарите по тази тема подчертаха значението на качеството на съдържанието и неговата надеждност; и др.

Целта на настоящата консултация е да помогне на Фондация „Уикимедия“ да определи посоките, които да поеме в дейността си считано от юли 2016 г. и по които след това да работи в продължение на перидо от 12 до 24 месеца.

Въз основа на визията на „Уикимедия“, стратегическите консултации през 2010 и 2015 г., и изследванията на външните въздействия, бяха очертани три основни приоритетни области за Фондацията: обхват, общности и знание. Служителите на Фондация „Уикимедия“ и няколко малки групи от общността след това също дадоха своя принос за идентифицирането на основните пречки и за идеи, върху които да падне фокусът във всяка област. Те бяха обобщени в стратегически подходи, които да бъдат прегледани от общността.

Сега задачата на Фондацията е да определи – в сътрудничество с уикиобщностите – кои стратегии да получат приоритет в рамките на тези три области, за да служат най-добре на нашата обща визия.

Консултацията включва три страници, всяка от които е посветена на различна тема. На всяка страница е поставен въпросът за това как смятате че Фондация „Уикимедия“ може най-добре да разреши специфично предизвикателство в тази област. По-надолу, се изброяват шест потенциални посоки, по които глобалното уики движение би могло да поеме в съответната област. Като се има предвид ограниченото време и ресурси, не можем да работим по всички; и ще трябва да се направи избор между тях. Фондацията апелира към доброволците да помогнат за приоритизацията на тези подходи, като изберат онези два или три от тях, които те мислят, че са най-важни и върху които да се съсредоточат силите. Всеки е поканен да сподели своя коментар на съответната беседа на всяка от темите. Доброволците също така могат – като алтернатива или в допълнение – да предложат към палитрата подходи и свой собствен нов подход. Цялата събрана информация ще бъде използвана за формиране на крайните приоритети в годишния план на Фондацията. В процеса на определяне на приоритетите „Уикимедия“ ще използва следните критерии: необходими ресурси, способност на Фондацията да оказва влияние, и съвместимост с дейността на Фондацията.

Ключови срокове:

  • 15 февруари: Край на консултацията
  • 26 февруари: Синтезиране на резултатите от консултацията
  • 4 март: Публикуване на първия проект на стратегията за коментар

Автор: Vodnokon4e
Редактор: Spiritia

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.